2016 12 05 AIDS 1

 Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS objęte zostały honorowym patronatem Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajowego Centrum ds. AIDS – Agendy Ministerstwa Zdrowia. Główną ideą prowadzonych w tym czasie działań było popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.


W dniach od 28 listopada do 01 grudnia br. działał punkt konsultacyjny w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w którym mieszkańcy województwa łódzkiego mogli wykonać darmowe testy w kierunku obecności przeciwciał anty-hiv. Natomiast młodzi mieszkańcy regionu uczestniczyli w dniu 30 listopada br. w warsztatach prowadzonych w ramach Ogólnołódzkiego Dnia Aktywnego Obywatela na terenie II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Tematyka zajęć koncentrowała się na zagadnieniach społecznych, w tym:
- „Każdego z nas może to spotkać, o profilaktyce zakażeń wirusem HPV, HCV, HIV/AIDS” –
dr n. med. Zbigniew Deroń (Kierownik Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi);
- „Czy jesteśmy wolni od dyskryminacji?” – mł. insp. Włodzimierz Sokołowski (Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka);
- „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych a zagrożenie zakażeniem wirusem HIV” – Monika Pawlak (Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „MONAR” w Sokolnikach);
- „Zakażenie wirusem  HIV – aspekty psychospołeczne” - Małgorzata Rudnicka (Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „MONAR” w Sokolnikach).

Podsumowaniem Wojewódzkich Obchodów był spektakl Fundacji Garnizon Sztuki #POZYTYWNI, który w dniu 1 grudnia br. w łódzkiej WYTWÓRNI obejrzało 600 widzów. W tym czasie wolontariusze Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego rozdawali ulotki oraz udzielali informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS. Dla przybyłych były czerwone wstążeczki na znak solidarności z osobami zakażonymi HIV.

Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) obchodzony jest  corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku.