obchody dnia seniora miniW dniu 17 listopada 2017 r. w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora miało miejsce spotkanie władz samorządowych reprezentowanych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka oraz radnych: Marcina Bugajskiego i Annę Rabiegę z przedstawicielami Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji z województwa łódzkiego.

Podczas spotkania podkreślano jak dużą i ważną grupę w dzisiejszych czasach stanowią osoby starsze. Z tych względów samorząd województwa podejmuje wiele działań mających na celu wykorzystywanie potencjału tej grupy społecznej: m.in. poprzez wsparcie organizacji pozarządowych realizujących działania na jej rzecz (np. wspieranie i organizację wolontariatu osób starszych), współpracę z mediami celem kształtowania w mediach pozytywnego wizerunku osób starszych, uświadamiania ich potrzeb i oczekiwań, promocji współpracy międzypokoleniowej i samoorganizacji w radach seniorów. To także działania na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej starszych mieszkańców naszego regionu realizowane w ramach programów zdrowotnych (np. wczesnego wykrywania nowotworów płuc, zajęcia z Nordic Walking).
Spotkanie było okazją do zaprezentowania jego uczestnikom nowego programu samorządu województwa pn. „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. Celem programu jest promowanie aktywności społecznej oraz poprawa jakości życia seniorów. W ramach programu od stycznia 2018 r. będzie wydawana karta upoważniająca do korzystania z ulg i zniżek w podmiotach będących Partnerami programu. W ten sposób samorząd województwa chce wesprzeć kondycję finansową seniorów, zachęcić osoby 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu, umożliwić im rozwój zainteresowań i pasji, aktywnie wykorzystywać czas wolny. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi będące koordynatorem programu prowadzi rozmowy z potencjalnymi Partnerami. Jako pierwsze do programu przystąpiły instytucje kultury podległe samorządowi województwa łódzkiego: Teatr Wielki w Łodzi, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódzki Dom Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi oraz co bardzo cieszy Agencja Pro – Cinema „Kino Charlie” reprezentująca sektor prywatny oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „TERMY UNIEJÓW” Sp. zo. o. Pełny katalog oferowanych ulg i zniżek oraz wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego będzie dostępny od stycznia 2018 r. na stronie internetowej www.rcpslodz.pl oraz w siedzibie urzędu.
W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele lokalnych samorządów z naszego województwa, na terenie których z powodzeniem funkcjonują programy skierowane do osób starszych m.in. z Łodzi i Pabianic.
Spotkanie zakończyła bardzo ciekawa i inspirująca prezentacja Senatora RP Ryszarda Bronisławskiego dotycząca atrakcji z jakich słynnie województwo łódzkie.

obchody dnia seniora