Senior WolontariuszW dniu 23 listopada 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury miała miejsce prezentacja projektów w ramach spotkania podsumowującego cykl edukacyjno-szkoleniowy dla liderów w organizacjach senioralnych woj. łódzkiego „Senior Wolontariusz – Lider zmian społecznych”.

To przedsięwzięcie składające się z trzech modułów: szkoleniowego, animacyjnego (realizacja projektów wolontarystycznych w środowisku lokalnym przy wsparciu coacha/mentora) oraz ewaluacyjnego, realizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji liderskich przedstawicieli podmiotów i organizacji senioralnych województwa łódzkiego prowadzących działania na rzecz osób starszych. Kapituła Konkursowa w składzie: pani Janina Tropisz – Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, pani Grażyna Busse - Członek Rady ds. Polityki Senioralnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP” w Łodzi oraz pani Magdalena Rydz - Kierownik Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej RCPS w Łodzi, oceniała prezentowane projekty podczas spotkania.
Liderzy organizacji senioralnych przedstawili efekty zrealizowanych projektów, dzielili się swoimi emocjami i doświadczeniami z podjętych działań. Zrealizowano następujące projekty:

1) „Jubileusz 5-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce; projekt zakładał zorganizowanie jubileuszu domu samopomocy przy współpracy i zaangażowaniu wolontariuszy – seniorów.
 
2) projekt „Spotkanie Integracyjne z Dziećmi ze Szkoły Specjalnej” - Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim miał charakter międzypokoleniowy i dotyczył wsparcia edukacyjnego seniorów - wolontariuszy udzielonego uczniom Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim.

3) „Aktywny Senior” – Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem” Kolonia Lgota oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Szlachcianki” Krzywanice; seniorzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach oraz zorganizowaniu wizyty studyjnej do Domu Senior Plus w Miedznej Drewnianej. Dodatkowo powstał pomysł, aby zorganizować cykliczne zajęcia dla seniorów,
a w celu diagnozy potrzeb seniorów zostały przygotowane ankiety.

4) Spotkanie „Zagraj z nami” – Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku – dotyczył działań podjętych w celu zakupu gier planszowych oraz uruchomienia sekcji gier planszowych na tamtejszym uniwersytecie.

5) Seminarium dla uczestników projektu pn. „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów” -Akademicki Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego III Wieku im. K. Górskiego w Łodzi, projekt zakładał integrację międzypokoleniową wolontariuszy-seniorów i studentów podczas wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, jak również organizację seminarium dla ok. 300 osób.

6) Wieczór pieśni patriotycznych „Bóg, Honor, Ojczyzna” – Caritas Archidiecezji Łódzkiej; celem projektu była integracja międzypokoleniowa, upamiętnienie tradycji oraz krzewienie patriotyzmu.

7) „Ciśnij razem z nami” – integracyjny marsz Nordic Walking dla seniorów młodych duchem – Centrum Służby Rodzinie w Łodzi; celem projektu była m.in. promocja aktywnego spędzania czasu osób starszych oraz promocja wizerunku aktywnego i potrzebnego społecznie seniora wśród ogółu społeczeństwa.

8) „Artystyczne inspiracje – sposób na integrację” - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ozorkowie; w ramach projektu odbywały się spotkania warsztatowe o charakterze artystycznym. Uczestnicy aktywnie zaangażowali się również w pozyskanie materiałów potrzebnych do wykonania bukietów i dekoracji.

9) „Wczasy w Sercu Miasta – cykl imprez kulturalnych dla dorosłych mieszkańców miasta” - Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku; to projekt skierowany do osób starszych pozbawionych możliwości spędzenia wakacji poza miastem, obejmujący m.in.: warsztaty artystyczne, wycieczki autokarowe, działania rekreacyjne, koncerty muzyczne, Przegląd Amatorskiej Twórczości Tomaszowskiej.    

Najlepszy projekt zostanie uhonorowany statuetką przez Marszałka Województwa Łódzkiego podczas uroczystej Gali Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 15 grudnia 2017 r.

Senior Wolontariusz

Senior Wolontariusz