Światowy Dzień AIDS - spektakl teatralnyGłówną ideą działań prowadzonych w czasie Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS było popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.

W tym celu w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Testowania w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym prowadzonym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” przy ul. Tuszyńskiej 19 w Łodzi uruchomiono dodatkowe dyżury, podczas których mieszkańcy województwa łódzkiego mogli testować się (nieodpłatnie i anonimowo) w kierunku HIV.
Przedsięwzięciem realizowanym w ramach Obchodów był Wojewódzki Konkurs Filmowy pn. ”Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie segreguję, nie prześladuję – TOLERUJĘ!”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych iponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było nakręcenie filmu o treści promującej tolerancję, negującej wszelkie przejawy dyskryminacji (w tym w kierunku osób zakażonych wirusem HIV). Głównym celem ogłoszonego Konkursu było rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, reagowanie na agresję oraz przemoc, zaangażowanie środowiska szkolnego w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym oraz stworzenie skutecznych mechanizmów obronnych wobec tych zjawisk, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież i skierowanych do grup rówieśniczych, a także kształtowanie postaw twórczych wśród młodzieży, rozwijanie pasji, wymiana doświadczeń. Do dnia 15 listopada 2017 r. zgłoszono 23 filmy z 22 szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Oceniając scenariusze, Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: walory profilaktyczne, walory wychowawcze, walory artystyczne, realizacja założonych celów, forma i pomysłowość. Wyłoniono 3 laureatów oraz przyznano 4 wyróżnienia:

I miejsce:  XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi za film „Wszyscy jesteśmy ludźmi”
II miejsce: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach za film „Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie sugeruję, nie prześladuję – TOLERUJĘ”
III miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi za film „Miłość”

Wyróżnienie za walory wychowawcze otrzymało Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w  Łodzi za film „Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie sugeruję, nie prześladuję – TOLERUJĘ! – Wszyscy ludzie są równi”

Wyróżnienie za walory profilaktyczne otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łasku za film „Różni, a jednak tacy sami”

Wyróżnienie za walory artystyczne przyznano dwóm szkołom:
Zespołowi Szkół Nr 3 w Pabianicach im. Legionistów Miasta Pabianic za film „Odrzucona” oraz Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Konopnickiej w Poddębicach za film „Droga przeżycia”.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 01 grudnia 2017 r. podczas debaty publicznej pn. „Czy tolerancja dziś jest w nas?”, w której udział wzięli dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, dr n. med. Zbigniew Deroń – Kierownik Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby WSS im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ks. Arkadiusz Lechowski – duszpasterz Parafii św. Anny w Łodzi oraz Tomasz Bilicki – Prezes Fundacji INNOPOLIS.
Podsumowaniem Wojewódzkich Obchodów był spektakl przygotowany przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury pt. „Matki i synowie”, który w dniu 1 grudnia br. w łódzkiej WYTWÓRNI obejrzało 1100 widzów. W tym czasie wolontariusze Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego rozdawali ulotki oraz udzielali informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS.

 

Światowy dzień Aids - spektakl teatralny

 Światowy dzień Aids - spektakl teatralny

 

Światowy dzień Aids - spektakl teatralny

 

Światowy dzień Aids - spektakl teatralny

 

2017 12 06 s dzien aids 06

 

Światowy dzień Aids

 

Światowy dzień Aids