szkolenieW terminie 12 – 15 grudnia 2017 r. odbyło się szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji”, w której udział wzięli funkcjonariusze Policji, pracownicy socjalni oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych – łącznie 82 osoby.

Szkolenie prowadzone było metodą caseworking, która uczy wykorzystywać wiedzę poprzez działanie i doświadczenie. Zaletą metody studium przypadku jest niwelowanie nieuświadomionych, błędnych założeń, ćwiczenie pracy w środowisku międzysektorowym oraz wspieranie prawidłowych nawyków postępowania. Istniejący potencjał służb w postaci posiadanej wiedzy oraz otwartości na współpracę interdyscyplinarną dowodzi, że obecnie głównym wyzwaniem jest podniesienie umiejętności wykorzystania posiadanych zasobów (wiedzy, umiejętności). Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności świadczenia wsparcia skoncentrowanego na rozwiązaniu problemu oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych pracowników służb społecznych.
Wprowadzeniem do zajęć były warsztaty z komunikacji interpersonalnej (Aleksandra Anklewicz, Monika Bielecka-Prokop, Bartłomiej Bajewski, Krzysztof Pieniążek) obejmujące m.in. przeprowadzenie gry pomagającej w budowaniu zrozumienia i wzajemnego porozumienia pomiędzy przedstawicielami służb społecznych. Podczas drugiego i trzeciego dnia szkolenia uczestnicy wzięli udział w czterech warsztatach opartych na metodzie caseworking (w tym m.in. w warsztatach z udziałem aktorów odgrywających scenki):
Case 1: Komunikacja ze sprawcami i ofiarami przemocy – studium przypadków, Tomasz Bilicki
Case 2: Interdyscyplinarność w przeciwdziałaniu przemocy oraz profilaktyce uzależnień  jako fundament skutecznej pomocy skazanym w  społecznej readaptacji, Izabela Banasiak
Case 3: Diagnoza sytuacji rodziny z perspektywy specjalistów dostarczających instytucjonalnego wsparcia byłym osadzonym, Włodzimierz Sokołowski
Case 4: Przemoc i uzależnienia w rodzinie – mediacje w praktyce, Krzysztof Wilski

Szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi stanowiło odpowiedź na potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

szkolenie 1

szkolenie 2

szkolenie 3

szkolenie 4

szkolenie 5