2016 12 20 Spotkanie delegatow

 

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie Delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji. Spotkanie rozpoczął Dominik Niemirski , prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, który zaprezentował dobre praktyki dotyczące solidarności międzypokoleniowej w oparciu o przykłady działań podejmowanych przez organizację pozarządową, której przewodzi.

Głównym celem spotkania było omówienie struktury, regulaminu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Założenia Regulaminu przedstawiła Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Magdalena Rydz, kierownik Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej. Rada będzie organem o charakterze opiniująco - doradczym i konsultacyjnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Łódzkiego. Zadaniem Rady będzie proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych, integrowanie środowisk zajmujących się działaniem na rzecz seniorów, tworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych oraz dostarczanie informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania seniorów.