2016 12 23 wizerunek 1

 

W dniu 22 grudnia br. podczas konferencji prasowej Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Tomasz Bilicki, prezes Fundacji INNOPOLIS, podsumowali kampanię pn. „Pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego” realizowaną przez INNOPOLIS przy wsparciu RCPS. Czynny udział w projekcie wzięli młodzieżowi wolontariusze z Klubu Liderów Młodzieżowych Fundacji INNOPOLIS, którzy w 2016 roku odwiedzili różne miasta województwa łódzkiego mobilnym punktem promocji rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali foldery.

Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało 3070 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 4143 dzieci. Najwięcej rodzin funkcjonuje w m. Łodzi, a następnie w powiecie zgierskim, pabianickim i radomszczańskim. Z uzyskanych danych wynika, że liczba rodzin zastępczych w 2016 r. nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2015. Również liczba rodzinnych domów dziecka od 3 lat sukcesywnie (choć powoli) wzrasta.