komitetW dniu 10 października 2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyły się dwa spotkania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Jako pierwsze odbyło się posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z PES na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Ideą powołania zespołu jest rozwinięcie przedsiębiorstw społecznych poprzez wzmocnienie współpracy w celu późniejszej kooperacji na polu gospodarczym. Zespół będzie nastawiony na przełamywanie stereotypów sektorowych, pobudzanie społeczności lokalnych do stawania się „wspólnotą społecznie odpowiedzialną”, gdzie rozwój ekonomiczny harmonijnie łączy się z rozwojem społecznym, a kompetencje i działania poszczególnych podmiotów, firm i instytucji uzupełniają się i mają wielosektorowy wymiar.
W drugiej połowie dnia miało miejsce posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim, które zostało zorganizowane w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Zebranych gości powitała Pani Anna Mroczek - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, następnie przedstawiciel wydziału ds. pomocy i integracji społecznej - Pan Piotr Pietrzak poinformował zebranych o przebiegu pierwszego spotkania zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z PES na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie oraz przedstawił jego skład osobowy. O tematach poruszanych podczas spotkania interdyscyplinarnego opowiedziała Pani Marta Lewandowska - konsultantka regionalna w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. W drugiej części swojej wypowiedzi Pani Marta Lewandowska  przedstawiła obecnym rekomendacje dotyczące działania regionalnych Komitetów ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej – wnioski ze spotkań makroregionalnych z udziałem Komitetów, Wojewódzkich Rad Pożytku i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.
W dalszej części posiedzenia rozmawiano o zmianach w dokumencie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, którego konsultacje trwają do 25 października br. Poruszono również temat nowego konkursu na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach  Społecznych ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 

posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego