Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka16 października 2017 r. w Koluszkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 odbyło się spotkanie pn. Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka. Diagnoza, problemy i rozwiązania. W spotkaniu udział wzięli m.in. Pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni, Pani Krystyna Lewandowska - Zastępca Burmistrza Miasta Koluszki, Pani Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Pan Krzysztof Błaszczyk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź Wschód, Pan Krzysztof Serwa - Dyrektor ZSP nr 1 w Koluszkach, członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pięćdziesięciu przedstawicieli powiatów regionu łódzkiego i Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 - Wsparcie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami do czasu podjęcia nauki w szkole w Powiecie Łódzkim Wschodnim – dobre praktyki Pani Aleksandra Balcerak – Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Koluszkach

- Specjalistyczny Zespół Konsultacyjny w SOSW w Skierniewicach - Pani Małgorzata Karbowiak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

- Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim" – Pani Monika Mazur - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

- „Centrum Informacji dla Rodzin Dzieci z Uszkodzonym Słuchem wraz
z infolinią - założenia i działanie"
Pani Agnieszka Kwiecień - Stępień – Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Spotkanie uświetniła swoim występem grupa teatralna "Tacy sami" z SOSW
w Koluszkach.

Organizatorem wydarzenia była Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiat Łódzki Wschodni oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka. Diagnoza, problemy i  rozwiązania

Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka. Diagnoza, problemy i  rozwiązania

Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka. Diagnoza, problemy i  rozwiązania

Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka. Diagnoza, problemy i  rozwiązania