obchody dnia Pracownik Socjalny 2017 MiniDnia 16 listopada 2017 r. najlepsi pracownicy socjalni, pracownicy pomocy społecznej oraz pracownicy wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej mijającego roku zostali nagrodzeni podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Roku 2017.

 

W uroczystości, która odbyła się w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, wzięli udział m.in. Pani Jolanta Zięba-Gzik członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pani Agnieszka Hanajczyk posłanka na Sejm RP VIII kadencji.
Wykład naukowy pt. „Psychologia pozytywna w pracy socjalnej” przedstawiła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Pani Jolanta Zięba-Gzik wraz z panią Anną Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, wręczyły nagrody przyznane w trzech kategoriach: „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2017”, „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2017” oraz „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2017”. Konkurs wyłonić miał laureatów, którzy w swojej codziennej pracy wyróżniają się zaangażowaniem, wysokimi standardami etycznymi, dysponują rozległą wiedzą, tworzą nowatorskie metody i narzędzia pracy - czym przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.
W tym roku w kategorii „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2017” nagrodzeni zostali:
I miejsce i tytuł Pracownika Socjalnego Województwa Łódzkiego Roku 2017otrzymał Pan Przemysław Kaczmarek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Radomsku;
II miejsce otrzymała Pani Paulina Walęcik z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
III miejsce otrzymała Pani Joanna Kołodziej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Ponadto Komisja Konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia specjalne dla:
Pani Wioletty Maj z Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
Pani Agnieszki Piwowarskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy;
Pani Aleksandry Pokory z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

W kategorii „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2017” nagrodzeni zostali:
I miejsce i tytuł Pracownika Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2017otrzymał Pan Radosław Pawlak – Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Kutnie;
II miejsce otrzymała Pani Krystyna Marcińczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu;  
III miejsce otrzymał Pan Marcin Dudek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
Ponadto Komisja Konkursowa przyznała również  trzy wyróżnienia specjalne dla:
Pani Iwony Broszkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku;
Pani Moniki Zwierzchowskiej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi;
Pani Renaty Marii Koneckiej – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

W kategorii „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2017”:
I miejsce i tytuł Pracownika Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2017 otrzymała Pani Małgorzata Stańczak – Kuraś z Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi;
II miejsce otrzymała Pani Iwona Rychter – Zastępca Dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ośrodka Adopcyjnego Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi;
III miejsce otrzymała Pani Marlena Ewelina Dziuba z Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
Ponadto Komisja Konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia specjalne dla:
Pana Tomasza Lemańskiego z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie;
Pani Doroty Franek z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach;
Pani Moniki Hajniak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Pracownik Socjalny 1

Pracownik Socjalny 2

Pracownik Socjalny 3

Pracownik Socjalny 4

Pracownik Socjalny 5