„Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2010

 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2009

Informacja  dla zakładów opieki zdrowotnej biorących udział w programie p.n.: "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II - Obszar A"