Rozliczenie projektów w ramach Programu p.n.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2012

 

W dniu podpisania umowy w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - w obszarze A,  należy przedstawić oświadczenia o:

 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A
– wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
– rok 2012

 

 

Rozliczenie umowy

Do końcowego rozliczenia umowy należy przedłożyć:

 

W dniu podpisania umowy w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - w obszarze A, należy przedstawić oświadczenia o: