Wielka Brytania

 

Składanie wniosku o brytyjski zasiłek rodzinny z prawa pochodnego:

 

Prawo pochodne -  dotyczy możliwości otrzymywania świadczeń rodzinnych z instytucji zagranicznej przez rodzica zamieszkałego z dzieckiem w Polsce z tytułu zatrudnienia drugiego rodzica w innym państwie członkowskim niż Polska.


Zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem wniosek o świadczenia rodzinne może złożyć zarówno ojciec jak i matka. W przypadku rodziców rozwiedzionych - korzystanie z prawa pochodnego przez matkę zamieszkującą z dzieckiem w Polsce nie jest możliwe, gdy wniosek o zasiłek brytyjski został złożony przez ojca i udowodni on, że łoży na utrzymanie dziecka kwotę będąca równowartością brytyjskiego zasiłku. Ojciec jest wówczas uprawniony - na podstawie prawa brytyjskiego - do pobierania świadczeń rodzinnych. Jedynie w sytuacji, gdy ojciec pracujący w Wielkiej Brytanii nie złożył wniosku, matka może skorzystać z prawa pochodnego i pobierać brytyjski zasiłek. Jednakże w takiej sytuacji matka również musi potwierdzić, że ojciec utrzymuje dziecko, składając stosowne oświadczenia w tej sprawie. Sytuacja przedstawia się analogicznie, gdy w Wielkiej Brytanii pracuje matka, a w Polsce dziecko pozostaje pod opieką ojca. Wówczas ojciec tego dziecka może skorzystać z prawa pochodnego, spełniając ww. warunek łożenia na utrzymanie dziecka przez matkę.

 

Formularz dotyczący ubiegania się o brytyjski zasiłek rodzinny na podstawie prawa pochodnego:

Wersja brytyjska (.doc; 1,4 MB)
Wersja polska (.doc; 300 KB)

 

 

Niemcy

 

Świadczenia rodzinne w Niemczech

Broszury dotyczące kwestii prawa i procedur obowiązujących przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne w Niemczech:

Zasiłek na dziecko (.pdf; 700 KB)
Zasiłek na dziecko w przypadkach transgranicznych (.pdf; 230 KB)
Informator zasiłek na dziecko (.pdf; 440 KB)